Příspěvek do fondu rodičů – 2. pololetí

Příspěvek do fondu rodičů 

Výše příspěvku do fondu rodičů na 2. pololetí školního roku 2023/2024: 

Číslo účtu:   60011-2000749379/0800        

Částka:     400,-   Předškoláci a děti s odkladem školní docházky 

                   300,-   Ostatní děti 

Variabilní symbol: stejný jako při platbě školného 

Splatnost: do 29. 2. 2024 

                     

Děkujeme, že všechny platby hradíte včas a dle uvedených pokynů. 

Komentáře nejsou povoleny