Pro rodiče

Dne 23.6 v 17:00 proběhne pasování předškoláků na naší školní zahradě. Pasování je, tento rok, určeno pouze pro předškoláky a jejich rodiče. Nezapomeňte dát dětem aktovky. Děkujeme.
Číst více
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, Praha 10, 100 00                   Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dle vyhlášky 43/2006 pro období od 1.9.2021 do 31.8.2022             S platností od 1.9.2021 budou rodiče 
Číst více
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102 Seznam přijatých dětí od 1.9.2021 ____________________________________________________________ Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:   Pracoviště Hřibská Pracoviště Nad Vodovodem 1Z/21 Přijímá se od 1.9.2021 27Z/21 Přijímá se od 1.9.2021 7Z/21 Přijímá se od 
Číst více
Fotografování dětí (tříd)  8.6. 11:15
Číst více
“Pohádky z kouzelného kabátu” 10:00
Číst více
Vážení rodiče, oznamujeme, že od 12.4.2021 je v provozu MŠ Hřibská (obě její pracoviště) pro děti jeden rok před zahájením docházky do ZŠ („předškoláky“), dále pro děti vybraných profesí dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021. bod 1/14, viz. www.mzcr.cz.   
Číst více
OŠETŘOVNÉ Vážení rodiče, všechny informace o ošetřovném najdete na webu  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu  Škola nebude vydávat potvrzení o uzavření, pouze vyplníte formulář ČSSZ a odevzdáte zaměstnavateli. Distanční výuka pro děti v posledním ročníku před zahájení docházky do ZŠ. Postupně budeme informace připravovat, najdete je zde, na webu.
Číst více
Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/…ska Dále Vás program 
Číst více
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Vážení rodiče, pokud uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky, formální postup je tento: Objednáte své dítě na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny ( Učiňte tak v případě, že o odkladu skutečně vážně uvažujete. V této chvíli, díky pandemické situaci nemohly být depistáže provedeny v MŠ 
Číst více
file:///C:/Users/ucitele/Downloads/Desatero%20pro%20rodi%C4%8De-1.pdf
Číst více