Program dne

7:00 – 8:30

Příchod dětí do MŠ, spontánní činnosti

8:30 – 9:15

Komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina

9:15 – 9:45

Řízené činnosti (výtvarné, hudební, pohybové, …)

9:45 – 11:45

Pobyt venku

11:45 – 12:15

Oběd

12:15 – 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

12:30 – 13:00

Četba knih, poslech pohádky

13:00 – 14:30

Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dle věku a přirozenosti dítěte

14:30 – 15:00

Svačina

15:00 – 17:00

Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zameřené na hry, pohybové aktivity, probíhající ve třídě či na zahradě, odchod dětí