Akce

Prohlédněte si náš kalendář akcí na měsíc

JÍDELNÍČEK

Jídla pro děti od pondělí do pátku

O NÁS

Chcete vědět více o naší škole?

Chcete dítě přihlásit do naší školky?

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24 :    4.9.2023 (Platí pro všechny děti)

PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

    – Příchod dětí do MŠ 8,00-8,30hod , vyzvedávání 10,00hod.( viz. adaptační režim zde na webu)

-S sebou přezutí a pohodlné oblečení na hry (podrobnější informace také zde na webu)

-Při vstupu do budovy budou zveřejněny seznamy dětí podle rozdělení do tříd.

-V šatnách tříd najdete přehled přidělených značek novým dětem, dle nich si děti uloží věci na příslušné místo.

-Dítě si převezme učitelka na třídě.

Další informace obdržíte od pedagogického personálu.V případě potřeby si individuálně dohodnete termín schůzky.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro období od 1.9.2023 do 31.8.2024 

 

S platností od 1.9.2023 budou rodiče (zákonní zástupci) dětí přijatých do MŠ Hřibská 2102/1 

(platí i pro odloučené pracoviště Nad Vodovodem-Chotouňská 717) hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 1370,- Kč měsíčně se splatností do 15. dne příslušného měsíce na účet 019-2000749379/0800- pracoviště Hřibská a 30015-2000749379/0800 -pracoviště Nad Vodovodem. 

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí rodiče (zákonní zástupci) dětí docházejících do MŠ poslední rok před zahájením základního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky. 

 

Fotogalerie

Probíhá projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.