Akce

Prohlédněte si náš kalendář akcí na měsíc

JÍDELNÍČEK

Jídla pro děti od pondělí do pátku

O NÁS

Chcete vědět více o naší škole?

Chcete dítě přihlásit do naší školky?

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU!!!

 

Prázdninový provoz zajišťuje pracoviště MŠ Hřibská 1/2102, Praha 10 v termínu od 26.7. do 6.8.2021.

K prázdninovému provozu jsou přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci zaslali žádost o přijetí a uhradili úplatu za předškolní vzdělávání (vyjma „předškoláků“) a stravné.

Vyúčtování případných přeplatků bude provedeno na přelomu srpna a září 2021. Přeplatky budou zaslány na čísla účtů, z nichž byly hrazeny.

Nové žádosti o umístění na prázdninový provoz nepřijímáme (naplněná kapacita).

Rozřazení do tříd bude při nástupu vyvěšeno ve škole.

Informace o provozu školy najdete na webu.

Případné změny v docházce či omluvy nepřítomnosti zasílejte na omluvy@skolkahribska.cz.

 

 

Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102

Seznam přijatých dětí od 1.9.2021 II.

____________________________________________________________

Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102 přijala děti evidované pod těmito

registračními čísly:

Pracoviště Hřibská

Pracoviště Nad Vodovodem

18Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

80Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

128Z/21 Přijímá s od 1.9.2021

124Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

101Z/21 přijímá se od 1.9.2021

73Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

3Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

55Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

6Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

32Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

105Z/21 přijímá se od 1.9.2021

9Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

37Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

112Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

100Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

121Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

104Z/21 Přijímá se od1.9.2021

97Z/21 Přijímá e od1.9.2021

75Z/21 přijímá se od 1.9.2021

12Z/21 přijímá se od 1.9.2021

132Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

 

35Z/21 Přijímá se od 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 27.5.2021

Martina Drbohlavová, ředitelka školy

Prosíme, obratem zašlete ZÁPISOVÝ LÍSTEK na školu, kam Vaše dítě od 1.9.2021 nastoupí.

(v případě, že jste podali žádost na více škol)

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne – pracoviště Hřibská – 8.6.21, 17 hodin

                                                                                                                 Nad Vodovodem – 9.6.21, 17 hodin

Prosíme účast bez dětí!

               PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

1.Prázdninový Provoz Informace Zřizovatele

2. Prázdninový Provoz Pro školní Rok 2020 (informace pro rodiče z naší MŠ)

3. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ (informace pro rodiče z jiných MŠ)

4. Žádost O Přijetí K (pro rodiče z jiných MŠ)

ŽÁDOST O INFORMACI – Prosíme rodiče, kteří plánují ukončení docházky v MŠ Hřibské (obě pracoviště) z důvodu odchodu do ZŠ, či jiného důvodu, vyplňte formulář Dohoda o ukončení docházky – viz. dokumenty ke stažení a elektronicky zašlete na omluvy@skolkahribska.czomluvy@skolkanadvodovodem.cz. Předškoláci, kteří nastoupí 12.4.2021 presenčně do MŠ, dostanou formulář v tištěné podobě. Nevyplňují rodiče, kteří se rozhodli pro odklad školní docházky . Počet odcházejících dětí limituje kapacity pro přijetí nových uchazečů pro školní rok 2021/2022. Děkujeme za spolupráci

Podklady pro distanční výuku zde

Distanční Výuka 1

Distanční Výuka Velikonoce 2 (1) (2)

Distanční Výuka 3

 

 

Akce

Pro děti a rodiče

V tuto chvíli nemáme žádné naplánované akce.

There are no upcoming events at this time.

Fotogalerie

TAKTO TO U NÁS VYPADÁ

Probíhá projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.