Akce

Prohlédněte si náš kalendář akcí na měsíc

JÍDELNÍČEK

Jídla pro děti od pondělí do pátku

O NÁS

Chcete vědět více o naší škole?

Chcete dítě přihlásit do naší školky?

HEZKÉ PRÁZDNINY!

PRO STÁVAJÍCÍ RODIČE:

Prosíme, zrušte si trvalé příkazy na platby (stravné, školné) na červenec a srpen 2024.

Od 1. 9. 2024 dojde ke změně výše úplaty za školné (viz nástěnka pro rodiče), prosíme o upravení trvalých příkazů od září.  

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ:

Informační schůzky proběhly, nové termíny  nevyhlašujeme. 

Informace o platbách jsou uveřejněny zde, na webu. Kdo nebyl na schůzce, obdrží variabilní symbol pro platby  při zahájení docházky. 

Zahájení školního roku je 2. 9. 2024, příchod nových dětí 8.00 – 8.30 hodin. Rozpis příslušnosti ve třídách bude vyvěšen na viditelném místě v budově MŠ. 

S sebou bačkory, pohodlné oblečení do třídy. Vyplněný a podepsaný souhlas s uveřejňováním fotografií (GDPR), pokud není uvedeno v evidenčním listě, vyplněný formulář k zplnomocnění k vyzvedávání dítěte pro další osoby – obojí na webu. 

V šatně budete kontaktovat učitelky, ukáží dítěti jeho místo v šatně, sdělí základní informaci k organizaci prvních dnů a převezmou dítě.

Dítě si první den vyzvednete v 10 hodin, pokud situace nebude vyžadovat jiný postup. 

Doporučený adaptační režim k seznámení na webu, konkrétní informace během zahájení docházky. Je v zájmu dítěte, aby mělo podmínky pro úspěšnou adaptaci, proto plánům na adaptační období věnujte pozornost. 

Kontakt pro případné nezbytné dotazy skolka@skolkanadvodovodem.cz. 

 

Probíhá projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.