Akce

Prohlédněte si náš kalendář akcí na měsíc

JÍDELNÍČEK

Jídla pro děti od pondělí do pátku

O NÁS

Chcete vědět více o naší škole?

Chcete dítě přihlásit do naší školky?

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí od 1.9.2021

Všechny základní informace, které potřebujete pro nástup od 1.9.2021, jste obdrželi na schůzce v červnu 2021.

Pro ty, kteří se schůzky neúčastnili:

  • Děti přivedete 1.9. 2021 mezi 8 a 8,30

  • Do které třídy bude dítě zařazeno si přečtete na nástěnce při vstupu do budovy školy

  • V šatně třídy si na nástěnce najdete podle jména dítěte značku, která mu byla přidělena a najdete místo v šatně značkou označené.

  • Dítě se převlékne do oblečení, které mu připravíte pro pobyt ve třídě, přezuje se do bačkor.

  • Oslovíte přítomnou učitelku, které předáte dítě a dohodnete si s ní čas, ve kterém Vám poskytne vstupní informace

  • Dítě si vyzvednete v 10 hodin a s třídní učitelkou dohodnete, jak bude adaptační pobyt probíhat v následujících dnech

  • Pro podrobnější informace Vám během prvních dvou týdnů bude nabídnut termín.

  • V případě, že se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete, že Vaše dítě předškolní vzdělávání v naší škole k 1.9.2021 nezahájí, oznamte tuto skutečnost na skolka@skolkahribska.cz. Volná kapacita může být nabídnuta jinému uchazeči.

  • Všechny informace a dotazy směřujte na výše uvedenou emailovou adresu.

 

 

 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU!!!

Prázdninový provoz zajišťuje pracoviště MŠ Hřibská 1/2102, Praha 10 v termínu od 26.7. do 6.8.2021.

K prázdninovému provozu jsou přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci zaslali žádost o přijetí a uhradili úplatu za předškolní vzdělávání (vyjma „předškoláků“) a stravné.

Vyúčtování případných přeplatků bude provedeno na přelomu srpna a září 2021. Přeplatky budou zaslány na čísla účtů, z nichž byly hrazeny.

Nové žádosti o umístění na prázdninový provoz nepřijímáme (naplněná kapacita).

Rozřazení do tříd bude při nástupu vyvěšeno ve škole.

Informace o provozu školy najdete na webu.

Případné změny v docházce či omluvy nepřítomnosti zasílejte na omluvy@skolkahribska.cz.

               PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

1.Prázdninový Provoz Informace Zřizovatele

2. Prázdninový Provoz Pro školní Rok 2020 (informace pro rodiče z naší MŠ)

3. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ (informace pro rodiče z jiných MŠ)

4. Žádost O Přijetí K (pro rodiče z jiných MŠ)

ŽÁDOST O INFORMACI – Prosíme rodiče, kteří plánují ukončení docházky v MŠ Hřibské (obě pracoviště) z důvodu odchodu do ZŠ, či jiného důvodu, vyplňte formulář Dohoda o ukončení docházky – viz. dokumenty ke stažení a elektronicky zašlete na omluvy@skolkahribska.czomluvy@skolkanadvodovodem.cz. Předškoláci, kteří nastoupí 12.4.2021 presenčně do MŠ, dostanou formulář v tištěné podobě. Nevyplňují rodiče, kteří se rozhodli pro odklad školní docházky . Počet odcházejících dětí limituje kapacity pro přijetí nových uchazečů pro školní rok 2021/2022. Děkujeme za spolupráci.

 

 

Akce

Pro děti a rodiče

V tuto chvíli nemáme žádné naplánované akce.

There are no upcoming events at this time.

Fotogalerie

TAKTO TO U NÁS VYPADÁ

Probíhá projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.