Platby

Školné

Školní rok 2024-25 úplaty za předškolní vzdělávání 1500 Kč.

Číslo účtu: 030015-2000749379/0800

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce. Osvobozeni od úplaty jsou rodiče dětí v posledním roce před zahájením základního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

Platba školného je povinna bez ohledu na to, zda dítě v daném měsíci do MŠ dochází či ne. Neuhrazení školného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Variabilní symbol: dítě obdrželo při nástupu do mš

Specifický symbol: 011

Stravné

Číslo účtu: 030015-2000749379/0800

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce. Platba stravného je povinná, v případě, že je nepřítomnost dítěte v MŠ včas omluvena ( viz. řád školy) stravné je odhlášeno a automaticky převedeno do dalšího období. Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.

Variabilní symbol: totožný s v. s. platby “školného”

Specifický symbol: 222

Částka: 1232 Kč ( celodenní 56 Kč )

            : 968 Kč  ( polodenní 44 Kč ) 

 Děti s odkladem školní docházky:  1276 Kč ( celodenní 58 Kč )

 

V ceně stravného je zahrnuta cena za pitný režim. 

 

Příspěvek do fondu rodičů

Číslo účtu: 60011-2000749379/0800

Děti předškoláci + děti s odkladem školní docházky…….Kč / I.pololetí

                                                                                          ……..Kč / II. pololetí

Ostatní děti…….Kč / I. pololetí

                    …….. Kč / II. pololetí

Variabilní symbol je totožný jako při  platbě školného a stravného. Příspěvek uhraďte do konce října. Děkujeme.