Platby

Školné

Školní rok 2022-23 úplaty za předškolní vzdělávání 1280 Kč.

Číslo účtu: 030015-2000749379/0800

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce. Osvobozeni od úplaty jsou rodiče dětí v posledním roce před zahájením základního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

Platba školného je povinna bez ohledu na to, zda dítě v daném měsíci do MŠ dochází či ne. Neuhrazení školného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Variabilní symbol: dítě obdrželo při nástupu do mš

Specifický symbol: 011

Stravné

Číslo účtu: 030015-2000749379/0800

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce. Platba stravného je povinná, v případě, že je nepřítomnost dítěte v MŠ včas omluvena ( viz. řád školy) stravné je odhlášeno a automaticky převedeno do dalšího období. Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.

Variabilní symbol: totožný s v. s. platby “školného”

Specifický symbol: 222

Částka: 1100 Kč ( celodenní 50 Kč )

            : 880 Kč  ( polodenní 40 Kč ) 

 Děti s odkladem školní docházky:  1150 Kč ( celodenní 52 Kč )

Příspěvek do fondu rodičů

Číslo účtu: 60011-2000749379/0800

Aktuální úhrada předškoláci: 800 Kč

Střední a malé děti: 700 Kč

Variabilní sbymbol jako při platbě strvného a školného

Tato platba je předpokládána na celý školní rok. Pokud při průběžném vyúčtování bude nutný jistý doplatek, budete včas informováni.o