Platby

Školné

Školní rok 2019-20 úplaty za předškolní vzdělávání 1250 Kč.

Číslo účtu: 030015-2000749379/0800

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce. Osvobozeni od úplaty jsou rodiče dětí v posledním roce před zahájením základního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

Platba školného je povinna bez ohledu na to, zda dítě v daném měsíci do MŠ dochází či ne. Neuhrazení školného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Variabilní symbol: dítě obdrželo při nástupu do mš

Specifický symbol: 011

Stravné

Číslo účtu: 030015-2000749379/0800

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce. Platba stravného je povinná, v případě, že je nepřítomnost dítěte v MŠ včas omluvena ( viz. řád školy) stravné je odhlášeno a automaticky převedeno do dalšího období. Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.

Variabilní symbol: totožný s v. s. platby “školného”

Specifický symbol: 022

Částka: 860.- Kč  ( celodenní   43. – Kč )

             680 ( polodenní 34. – Kč)

Děti s odkladem školní docházky:  900. – Kč  ( celodenní  45. – K

 

 

 

Příspěvek do fondu rodičů

Číslo účtu:020001-0292683359/0800

Částka: 1000 Kč

Variabilní symbol: stejný jako při platbě “školného”