Stravování

Stravné:

Účet číslo: 030015 – 2000749379 / 0800

Variabilní symbol: totožný s v.s. platby „ školného “

Specifický symbol: 022

Částka:      1232,- Kč ( Celodenní 56,- Kč )

                    968,- Kč ( Polodenní 44,- Kč )

                    Děti s odkladem školní docházky: 1276,- Kč  ( 58,- Kč )

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce!!!

Platba stravného je povinná, v případě, že je nepřítomnost dítěte v MŠ včas omluvena ( viz. Řád školy ) stravné je odhlášeno a automaticky převedeno do dalšího období. Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.

Obědy se odhlašují předem, nebo týž den nejpozději do 8 hodin:

  • na email: jidelna@msnadvodovodem.cz
  • na telefon: 222 960 235

Pokud není dítě včas omluvené, počítá se první den nepřítomnosti jako neomluvené a rodiče musí za tento den stravné uhradit!

Školní kuchyně:

Úřední hodiny hospodářky:

 

St – 8:00 – 10.00    12:45 – 14:00   Mš  Nad Vodovodem

Čt – 8:00 – 10:30    12:45 – 14:00  Mš Hřibská

Osobní schůzky po předchozí písemné  (e-mail) domluvě. Děkujeme