Školní vzdělávací program

RADOST, TVOŘIVOST, PARTNERSTVÍ

Cíl: radostné, hravé, tvořivé, zvídavé samostatně myslící a rozhodující se dítě, schopné mezilidských vztahů, orientující se na skutečné hodnoty.

Snažíme se dětem připravit zajímavou, stimulující, dobrodružnou, rozmanitou, inspirující, povzbuzující cestu, na které se setkají samy se sebou, s vrstevníky. Naváží krátkodobé i dlouhodobé vztahy, zažijí úspěchy i neúspěchy, naučí se, že největší chybou je bát se chybu udělat, objeví co se děje v jejich blízkosti v přírodě, ve společnosti, jak žili jejich předkové. Naučí se pracovat samostatně, ve skupině, s rozmanitými materiály, ponoří se do světa fantazie. Naším cílem je, aby na konci této tříleté cesty stál člověk, který se nebojí být sám sebou a má chuť a touhu objevovat vše nové-zažívat, prožívat a učit se. Na této cestě ho učitelka provádí, podporuje a jistí.

Akcentace
 • estetická výchova
 • lidové tradice a rituály
 • otevřená komunikace
 • mateřský jazyk
Doplňkové aktivity
 • divadla
 • besedy
 • koncerty
 • předplacený výcvik
 • výlety
 • školy v přírodě
 • logopedická prevence
Zájmové aktivity pro děti rok před zahájením školní docházky
 • vedou výhradně učitelky školy
 • sportovní
 • hudebně-pohybové
 • výtvarné
 • flétna

Dodatek ke školnímu řádu – provoz  MŠ  v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/20 – https://www.skolkanadvodovodem.cz/wp-content/uploads/2020/06/Dodatek-ke-Školnímu-řádu.txt