Prázdninový provoz – červenec a srpen 2024

Termíny prázdninového provozu – červenec a srpen 2024

1. 7. – 4. 7. 2024 

všechny MŠ zavřeny  

8. 7. – 12. 7. 2024 

v provozu MŠ Zvonková, MŠ Chmelová a MŠ Vladivostocká 

15. 7. – 19. 7. 2024 

v provozu MŠ Zvonková, MŠ Chmelová a MŠ Vladivostocká 

22. 7. – 26. 7. 2024 

všechny MŠ zavřeny 

29. 7. – 2. 8. 2024 

všechny MŠ zavřeny 

5. 8. – 9. 8. 2024 

všechny MŠ zavřeny 

12. 8. – 16. 8. 2024 

v provozu MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská a MŠ Tuchorazská 

19. 8. – 23. 8. 2024 

v provozu MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská a MŠ Tuchorazská 

26. 8. – 30. 8. 2024 

přípravný týden, všechny MŠ zavřeny 

 

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10  PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.  

 

Kritéria pro přijetí: 

  • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10 
  • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů  
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ 
  • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ 

 

Zákonný zástupce: 

– v termínu od 10. 4. do 10. 5. 2024 oznámí ve své kmenové MŠ zájem využít náhradní prázdninový provoz včetně uvedení konkrétní MŠ a termínu,  

– v termínu od 13. 5. do 24. 5. 2024 na webových stránkách MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, vyplní v elektronickém předzápise Žádost o přijetí. Žádost lze vyzvednout také v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v tištěné formě. Po přihlášení do elektronického předzápisu obdrží zákonný zástupce informace k platbě za školné a stravné. 

29. a 30. 5. 2024 proběhne fyzický zápis na prázdninový provoz v MŠ, kterou si zákonný zástupce zvolil na prázdninový provoz (bližší informace naleznete na webových stránkách dané MŠ) 

Zákonný zástupce v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí společně s kopií evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové MŠ, popř. doporučení PPP/SPC. 

Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel. 

  • nejpozději do 3. 6. 2024 zákonný zástupce uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné na prázdninový provoz. 

 

Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol a potřebují-li zákonní rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. 

Přijato může být přihlášené dítě až po zaplacení školného a stravného. 

 

 

Následující na vývěsce v šatně třídy! 

 

Do tabulky níže uveďte požadované informace, po ukončení sběru dat obdržíte kopii Evidenčního listu. Dále postupujte dle výše uvedených informací a instrukcí škol s prázdninovým provozem. 

 

Sběr dat zde bude  ukončen 10. 5. 2024. 

Kopie evidenčního listu bude připravena k vyzvednutí v kmenové třídě v termínu 13. – 17. 5. 24 

 

Doporučení: pečlivě zvažte potřebu umístit dítě do školy s náhradním provozem (zejména u  dětí citlivých na změnu, tříletých a dětí s podpůrným opatřením). 

Nároky, které jsou na děti kladeny během školního roku jsou stejně vysoké jako nároky v základní škole, v mnohém ohledu, zejména vzhledem k věku, ještě vyšší. Potřebují prázdniny. 

 

 

 

Jméno dítěte 

Náhradní MŠ 

Termín 

Podpis 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci. 

Komentáře nejsou povoleny