PŘEDŠKOLÁCI DO ŠKOLY OD 12.DUBNA

Vážení rodiče,

oznamujeme, že od 12.4.2021 je v provozu MŠ Hřibská (obě její pracoviště) pro děti jeden rok před zahájením docházky do ZŠ („předškoláky“), dále pro děti vybraných profesí dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021. bod 1/14, viz. www.mzcr.cz.

 

PŘEDŠKOLÁCI DO ŠKOLY 12.4.2021 — INFORMACE

Vážení rodiče, v pondělí  12.4.2021 bude zahájen provoz obou pracovišť MŠ Hřibská. Avízo jste obdrželi zprávou SMS.

  • Provoz jen pro předškoláky
  • Děti mohou do školy bez roušek
  • Děti budou testovány dvakrát týdně -pondělí a čtvrtek (případně během týdne v prvním dni nástupu)
  • S ohledem na zajištění alespoň částečné pohody při testování, budete moci své dítě testovat samy (testování nebudou provádět pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy)
  • V den testování je třeba počítat s časovou reservou cca 15-20 minut na test.
  • Po příchodu do areálu MŠ bude vyznačen prostor vyhrazený pro provádění testů, tam dle instrukcí přítomného pověřeného pracovníka školy otestujete své dítě
  • Dítě s negativním testem si převezme pracovník školy a odvede ho třídy, rodiče nebudou mít do budovy přístup
  • Při vyzvedávání si zazvoníte na příslušnou třídu a dítě vám přivedeme před budovu
  • V případě, že nebudete souhlasit s testováním dítěte, nebude přijato k docházce. Bude na něj nahlíženo, jako když je nemocné. Viz. nařízení MŠMT níže.

Informace o testování a opatření nařízených MŠMT dle kterých se musíme řídit naleznete zde https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Všechny učitelky, asistentky a provozní pracovnice školy udělají vše proto, aby se děti cítily v nestandardních podmínkách co nejlépe.

V zájmu všech zúčastněných, zejména dětí Vás žádáme o maximální spolupráci. Děkujeme

Předchozí

Komentáře nejsou povoleny