Městská část Praha 10- informace ohledně situace na Ukrajině

Vážení rodiče, v souvislosti s událostmi na Ukrajině vám sdělujeme
následující:
– Snažíme se o to, aby děti co nejméně pocítily dopad událostí.
A to děti všechny, bez ohledu na národnost.
– Děti komentují události, reagujeme na to, pracujeme tak,
abychom rozptýlily obavy a strach.
– Máme k dispozici texty v češtině i ukrajinštině, které poskytují
informace o tom, jak pracovat s dětmi vystavenými stresujícím
situacím a další informace. Nebudeme je vyvěšovat na
nástěnky, jsou volně přístupné na internetu a odkazy na
důležité informace budeme dávat na náš web. Kdo by
potřeboval materiály v tištěné podobě, konzultaci apod., jsme
k dispozici.
– V blízké době budeme přijímat děti uprchlíků z Ukrajiny –
uvítáme pomoc ze strany ukrajinsky mluvících rodičů, občanů.
Budeme potřebovat tlumočníky, překladatele, případně
budeme hledat ukrajinsky mluvící pomocnice k dětem. Zatím
nemáme konkrétní data, vše připravujeme v součinnosti se
zřizovatelem a MHMP.
Případné návrhy či nabídky pomoci směřujte na vedení školy –
email skolka@skolkahribska.cz, tel. 778 513 411.
Nedokážeme předvídat, jak výrazný vliv budou mít očekávané
okolnosti na provoz školy.
I tak děkujeme za pochopení a případnou spolupráci.
Drbohlavová, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny